Omsorgsboliger Trøgstad

Omsorgsboliger for Trøgstad Kommune Vi har i løpet av 2018 – 2019 fått i oppdrag fra Trøgstad kommune om oppføring av 5 omsorgsboliger for personer med varierende omsorgsbehov. 4 av boligene har delvis innredet loft som kan benyttes som oppholdsrom. I tillegg til boenhetene består bygget av en fellesdel som rommer fellesarealer og rom for betjeningen. Det er en egen personalbase bestående av personalrom, bad og rom for sovende nattevakt. I tillegg til et lager som personalavdelingen kan benytte. I tillegg er det oppført 5 boder i rekke slik at hver boenhet har sin egen bodplass. Det er også opparbeidet uteanlegg for beboere på tomten.