KM Bygg AS | Næringsbygg | Offentlige bygg | Landbruksbygg | Leiligheter | Eneboliger

69 22 40 40
Man - fre 8:00 - 16:00
firmapost@km.no
Grenseveien 11, 1890 Rakkestad

Våler vannverk

Offentlige Bygg
mars 31, 2020
Våler vannverk

Her har vi totalentreprise på levering av nytt høydebasseng til Våler Vannverk. Netto nyttbart volum skal være minimum 1000 m³. Entreprisen omfatter komplett bygging av nytt basseng og ventilkammer med tilhørende ledninger, kummer og vei. Eksisterende basseng skal saneres når nytt basseng er på plass og i tatt i bruk. Våler Vannverk SA holder til i Våler kommune. Vannverket leverer vann til Våler kommunes innbyggere. Høydebassenget på Skjønnerød er et meget viktig forsyningspunkt i distribusjonssystemet til Våler vannverk.