KM Bygg AS | Næringsbygg | Offentlige bygg | Landbruksbygg | Leiligheter | Eneboliger

69 22 40 40
Man - fre 8:00 - 16:00
firmapost@km.no
Grenseveien 11, 1890 Rakkestad

Vammaveien Park

Egne prosjekter
februar 6, 2019
Vammaveien Park

33 lyse selveierleiligheter med sentral plassering

Midt i Askim sentrum skal vi bygge 33 elegante leiligheter fordelt på to flotte og moderne bygg. Alle leilighetene vil få fritt utsyn, utsikt og solvendte balkonger. På toppen kommer større leiligheter, behagelig tilbaketrukket, og med store solrike “takterrasser”. Her blir det kort vei til alt av fasiliteter og kollektivtransport, nærbutikk en heistur unna, parkering i lukket anlegg og grønne omgivelser i umiddelbar nærhet. Vammaveien Park blir liggende over omkringliggende bebyggelse, og således ivaretas utsikten og lyset på best mulig måte. Ettersom det kommer næring og parkering nederst i byggene, vil første leilighets-etasje i realiteten være som en “3. etasje”, og rage høyt over bakkeplan. Leilighetene fordeles på to bygg, og man får da flere attraktive hjørneleiligheter, og færre leiligheter i hver etasje. Mellom byggene kommer det i tillegg et lunt og opphøyet atrium med beplantning.

Arkitektonisk flott, med elegante kontraster og lekre materialvalg

Vammaveien Park glir fint inn i omgivel- sene. Byggene får flotte kombinasjoner av glass, tre og plater. Dette skaper liv i fasadene, hvor lys og skygge forster- ker og fremhever de utvalgte materialer. Byggene fremhever hverandres kvaliteter, både i form og farge, og gir totalen et helhetlig uttrykk. Lekre detaljer og gjennomtenkte løsninger gjør Vammaveien Park spenstig og moderne.

Romfølelse og gjennomtenkte løsninger

Interiøret blir lyst, varmt og luftig. Her inviterer man naturen og lyset direkte inn i leiligheten, og dette skaper særdeles trivelige oppholdsrom i Vammaveien Park. Store vindusflater, elegant parkett og åpne løsninger forsterker opplevelsen av rommet. Hvite vegger gjør møbleringen enkel, uansett stil og smak.

Løsninger for alle

Leilighetene fremstår som romslige, og får et friskt uttrykk. Her har arkitekten gjort en meget god jobb med å vektlegge brukervennlighet, uansett størrelse. Kjøkkenløsningene er gjennomtenkte, åpne og lyse. Fliselagte bad, vegghengt toalett og solid dusjnisje – varme i baderomsgulv.

Helt øverst blir det unik utsikt

Terrassene på toppen er usjenerte, store og romslige, med perfekt utsikt over Askims grønne parker, åser og skog. Her oppe er man diskré tilbake- trukket – om man ønsker. Takterrassen er med flott tredekke som gir et eksklusivt preg. Murkant og glassrekkverk gir en fin balanse mellom privatliv og utsyn. Her oppe kan dagene fort bli late.

Arkitektens tanker om Vammaveien Park

Vammaveien 24-32 ligger i ytterkanten av boligbebyggelse adskilt fra sentrum av Osloveien. Mot vest og syd grenser området mot boligbebyggelse, og mot øst og nord mot næring i form av forretnings- og kontorbygg samt hotell og selskapslokaler.

Prosjektet forholder seg til gjeldende reguleringsplan for området, og er planlagt med næringslokale/butikk i første etasje og med boliger i andre, tredje, fjerde og en inntrukket femte etasje over bygg A. Parkeringskjeller og boder blir anlagt i underetasjen.

Den planlagte bebyggelsen vil komme opp der hvor det gamle Stubberudbygget fra 70 tallet er plassert. Dette gir plasseringen og utstrekningen for bygg B. Videre er det nord for dette et nytt bygningsvolum som strekker seg i nord syd retning. De to byggene er bundet sammen med felles parkeringskjeller og næringslokale/butikk i plan 1, men fremstår som to separate og ulike bygningsvolumer satt opp mot hverandre hvor bygg B er det ”tyngre” bygget som står i terrenget, og hvor bygg A er det noe mer svevende bygget som flyter over næringslokalene. De to hovedbygningene er klart adskilt fra plan 2 og oppover. Bygningene vil i hovedsak få tre hoved- innganger for boligene. Inngangen vil bli via parkeringskjeller i underetasjen. Det vil også være egen inngang direkte fra utsiden på dette planet, plassert i mellomrommet mellom de to bygningene i forlengelsen av besøksparkering og i umiddelbar nærhet til leke- og uteoppholdsareal. I tillegg til dette vil det være en egen inngang for boligene i plan 1 mot øst i direkte tilknytning til trapp og heistårn. Inngangen vil skilles ut fra parkeringsplass for butikker med eget belegg på bakken og egen markert inngangsramme.

Boligdelene i bygg A og B er knyttet sammen med svalganger mot øst. Disse svalgangene tenkes delvis avskjermet. Dette for å avskjerme boligene fra parkeringsplassen til butikk samt Vammaveien.

BAS Arkitekter