Administrasjonsbygg på Årvollskogen

Oppføring av nytt administrasjonsbygg i 2 etasjer på Årvollskogen i Moss. Inneholder kontorer, laboratorium, møterom/spiserom, teknisk rom, dusj/toalett og garderobe, lager og annet disponibelt areal. Betong-, stål- og tømrerarbeider, samt taktekking..

Periode: 2018-2019 

Byggherre: Utført som Totalentreprise for Norsk Spesialolje 

Kontraktssum: 11.55 MNOK