Administrasjonsbygg på Årvollskogen

Oppføring av nytt administrasjonsbygg i 2 etasjer på Årvollskogen i Moss. Inneholder kontorer, laboratorium, møterom/spiserom, teknisk rom, dusj/toalett og garderobe, lager og annet disponibelt areal. Betong-, stål- og tømrerarbeider, samt taktekking..

Periode:   2018-2019 

Byggherre:  Utført som Totalentreprise for Norsk Spesialolje 

Kontraktssum:  11.55 MNOK