Om oss

Byggentreprenør

Kopperud Murtnes Bygg AS, eller ”KM-Bygg”, er en mellomstor totalentreprenør, og utfører arbeider innen betong-, grunn- og tømrerarbeid i egen regi.

Firmaet ble i 1991 etablert som et aksjeselskap av Per Murtnes og Petter Kopperud, etter at de i mange år drev hver for seg. 

Oppdrag og primærmarked​

Vi tar på oss alle typer oppdrag – alt fra større totalentrepriser til mindre oppdrag for privatpersoner. Vi retter oss i hovedsak mot stat, kommune, industri og næring. Vårt primærmarked er Østfold og Akershus.

Vi har gjennom årene fått en bred erfaring både fra nybygg, ombygging og rehabilitering av skoler, institusjoner, næringsbygg og boliger.

I tillegg til tradisjonelle byggeoppdrag, har vi både evne og lyst til å utføre spesialoppdrag.

Vi har knyttet til oss kvalitetsbevisste kunder og dyktige fagfolk med høy kompetanse. Høsten 2022 er vi 31 ansatte, hvorav 2 lærlinger.

I tillegg til egne ansatte, har vi et bredt kontaktnett av seriøse samarbeidspartnere og underleverandører.

Bærekraft

Bærekraft handler om å leve på en måte som gjør at vi får det vi trenger uten å ødelegge for at fremtidige generasjoner skal få dekket sine behov.

Tre områder må ivaretas for at noe skal være bærekraftig; 

miljø, økonomi og sosiale forhold.

Det betyr at bærekraft er en del av hverdagen vår -altså de daglige aktivitetene som virksomheten gjør for å redusere overbelastning, skader og utslipp. Eksempelvis ved;

  • kontinuerlig vedlikehold og reparasjon av maskiner og utstyr,
  • gjenbruke eller resirkulere materialer,
  • etablere trygge og sikre arbeidsplasser og arbeidsmiljøer slik at alle kommer hjem til sine etter endt arbeidstid,
  • og vi skal velge vekk aktører som ikke tar sosiale hensyn i sine etiske- og moralske retningslinjer.

Ved å sikre krav innen lover, forskrifter og standarder er vi med på å forebygge og redusere helseskader og arbeidsulykker. Når vi utvikler trygge og sikre arbeidsplasser, bidrar dette til trivsel og det reduserer fravær.

Vi skal velge produkter og tjenester som er sikre og miljøvennlige for våre medarbeidere, kunder og omgivelser. Vi skal tilrettelegge for at driften gir minst mulig påvirkning på det ytre miljøet ved å sortere, gjenbruke og vedlikeholde. Vi skal velge løsninger som bevarer det biologiske mangfold og tilrettelegge for minst mulig inngrep i landskapet.

Vi jobber aktivt med følgende av
FNs bærekraftsmål

Åpenhetsloven