KM Bygg AS | Næringsbygg | Offentlige bygg | Landbruksbygg | Leiligheter | Eneboliger

69 22 40 40
Man - fre 8:00 - 16:00
firmapost@km.no
Grenseveien 11, 1890 Rakkestad

Årvollskogen Moss

Næringsbygg
mai 13, 2019
Årvollskogen Moss
Norsk Spesialolje AS bygger nytt anlegg på Årvollskogen. Det er et omfattende prosjekt som gjennomføres for Norsk Spesialolje AS på Årvollskogen i Moss. De flytter anlegget de i dag har på Kambo. Det nye anlegget består av Tankfarm, slamanlegg, mottaksanlegg for A-væske og bilbrovekt. I tillegg til dette føres det opp et helt nytt administrasjonsbygg i nær tilknytning til brovekten, rett ved hovedporten til området.Administrasjonsbygget skal føres opp i 2 etasjer og inneholder kontorer, laboratorium, møterom/spiserom, teknisk rom, lager og annet disponibelt areal.Norsk Spesialolje ble etablert i 1986 og har utviklet seg til å bli landets ledende selskap innen mottak av spillolje og oljeforurenset vann. På anlegget på Kambo har de mottak og behandling av størstedelen av spillolje som samles inn i Norge i dag. På grunn av utviklingen har de nå behov for nytt og oppdatert anlegg som legges til Årvollskogen. Dette har vi vært så heldig å få være med på.Ønsker dere å lese mer om Norsk Spesialolje AS, gå inn på www.spesialolje.no