Beck Maskin på Langhus

Lagerbygg med tilhørende kontorer og parkeringsplass i kjeller.

Bygg over bakkeplan er bygd i samme stil med tilsvarende/samme elementer og brystning samt port system, vindussystem og dørsystem som eksisterende bygg. 

Bygget er et fleksibelt isolert lagerbygg som i fremtiden kan deles opp eksempelvis for utleie. Det er enkelt innredet med seksjoner til kontorer.

Det er opplegg for vann, avløp og elektrisitet, toalett/våtrom. Uteområdet er planert og asfaltert.

Periode: 2022

Byggherre: Utført som Totalentreprise for Beck Eiendom AS

Kontraktssum: 32 MNOK