Enebolig i Kildeløkka i Trømborg

Enebolig i trekonstruksjon med gjennomgående god standard på innredninger og overflater.

Flat tomt m/en garasje og med en sportsbod. I tillegg etableres en oppstillingsplass for bil på gårdsplassen.

Det er utført grunnarbeider med utgraving av tomten, etablert vann og avløp, opparbeidet veier, planert og opparbeidet utomhus areal i henhold til  utomhusplan.

Tømrerarbeider, isolering, blikkenslagerarbeid, elektro- og sanitærarbeider, maling/tapetsering, montering av kjøkken og garderober.

Periode:   2022

Byggherre:   Utført som Totalentreprise for

  Kopperud Murtnes Eiendom AS

Kontraktssum:   2.48 MNOK