Fagerli Vestre

Boligblokk over flere plan med15 leiligheter i Vammaveien i Askim.

Parkeringskjeller er inkludert i bygget og har sykkelparkering, oppstillingsplasser og boder til leilighetene, her er også teknisk rom.

1 leilighet i samme plan som parkeringskjeller. Plan 1 er sammenhengende og inneholder 6 leiligheter i variert størrelse.

Fra plan 2 skilles bygningskroppen i 2 volum med grøntareal/atrium mellom. Tårn mot nord har enda 2 plan og en større leilighet i 4 etasje. Tårn mot sør har 2 plan med leiligheter og en 3 etasje som er inntrukken.   

Periode:   2017-2019

Byggherre:   Utført som Totalentreprise for

  Kopperud Murtnes Eiendom AS

Kontraktssum:   37 MNOK