Fladstad Vannverk

Rakkestad kommune skal utvide dagens kullfilterkapasitet på Fladstad Vannverk.

For å få plass til økt kullfiterkapasitet skal eksisterende ventilkammer bygges ut i sydlig retning. Drikkevannsanlegget skal fungere i sin helhet gjennom hele byggeperioden. Rørføring i eksisterende ventilkammer skal i stor grad beholdes, hvor kun rørføring for et av UV-anleggene skal fjernes. Eneste som skal plasseres i eksisterende ventilkammer er klordoseringsanlegg og spylevannspumpe.        UV-anlegg skal fjernes.

Dette omfatter: Rigg og drift, grunnarbeider, VA-arbeider, betong- og trearbeider, elektro og luftbehandling. 

 

Periode: 2022-2023

Byggherre: Utført som Hovedentreprise for Rakkestad Kommune.

Kontraktssum:3.35 MNOK