Høydebasseng i Ytre Enebakk

Oppføring av nytt høydebasseng på 1000 m3. Støp av bunnplate, ventilkammer og utløpssump. Betong-, stål- og tømrerarbeider, samt taktekking og montasje av trapper og rister.

 

 

Periode: 2019-2020 

Byggherre: Kirkebygden og Ytre Enebakk Vannverk SA

Kontraktssum: 3 MNOK