Kirker

Rehabilitering/utbedring av flere kirker over mange år.

 

Degernes kirke; Bygd stillaser for hele kirken, nytt skifertak, rehabilitering av utvendig fasade på grunn av frostspreng i tegelstein, demontert alle kirkebenker for å utbedre puss på innvendige vegger samt maling, ny trapp med handicaprampe, belegningsstein ute.

Hærland kirke; Bygd stillaser for hele kirken, utbedret råteskade på kledning og og malt hele kirken.

Mysen kirke; Utbedret råteskader i bærekonstruksjon og utvendig kledning, nye rister ved inngangspartier.

Os Kirke; Ny handicaprampe og ny ytterdør.

Rakkestad kirke; Bygd stillaser for hele kirken, utbedret puss skader utvendige vegger samt kalket hele kirken utvendig, etterisolert himlingen.

Trømborg kirke; Bygd stillaser for rehabilitering av tårn på grunn av råteskade i bærekonstruksjon, isolert og kledd om dåpssakristiet, ny trapp (ute).

 

Periode: 2012-2019