Kiwi butikker

Kiwi Tomter er lokalisert i Tomter Sentrum. Bygget består av Kiwi i 1.etasje og 11 leiligheter i de øvrige 3 planene. Det er kjeller med boder og tekniske rom, og det er
innvendig heis til alle etasjene
. Markparkering syd for huset og langs veien.

Byggeprosjektet er oppført som en totalentreprise for Tomter Eiendomsselskap AS i 2015-2016.

 

Kiwi Vammaveien i Askim. Her er det 2 flotte og moderne bygg der Kiwi er lokalisert i 1. etasje. På de øvrige plan er det 34 elegante leiligheter. Bygget har parkeringskjeller.

Byggeprosjektet er utført som en totalentreprise for Vammaveien 15 AS i 2016-2017.

 

Felleskriterier for totalentreprisene nevnt over her: Grunnarbeider med utgraving av tomten, etablert vann og avløp, opparbeidet veier, planert og opparbeidet utomhus areal i henhold til 

utomhusplan. Byggene er utført i stål- og betongarbeider inkludert murerarbeid og flislegging, tømrerarbeider, isolering, vindu- og dørmontasje, taktekking, blikkenslagerarbeid, elektro- og

sanitærarbeider, sprinkelanlegg og brannvarslingsanlegg, maling/tapetsering, ventilasjonsarbeider, montering av kjøkken og garderober, montering av trapper-, gelender- og rister.

 

Kiwi Bergenhus i Rakkestad. Utførelse av betongarbeid i forbindelse med oppføring av tilbygg for butikklokaler for Ringstad Gårdsselskap i 2012 med arbeid bestående av fundamentering, isolering, armering og støp av såle, rampe og dekker.

 

Kiwi Trøgstad er lokalisert i Skjønhaug sentrum. Utførelse av betongarbeid for Handelsbygg 1 AS i 2015 med arbeid bestående av fundamentering, markisolering, ringmur, armering og støp av dekke. 

                                                          Alle bildene er hentet fra Google Maps.