Langhusbadet

Pågående prosjekt med bygging av ny
svømmehall med konkurransebasseng 25 x 21m og tilhørende fasiliteter.

Entreprisen gjelder betongarbeidene for å bygge
konkurransebassenget, 2
garderobesett med dusjer, familiegarderobe med dusjer, badstue i tilknytning
til bassengrommet, ansattgarderober, vaktrom, kiosk, vestibyle, personalrom,
tekniske rom, lagerrom og
renholdsrom.

Periode:   2023

Byggherre:  Utført som Totalunderentreprise for Backe Østfold AS.

Kontraktssum:  12.5 MNOK