OBS Bygg Morenen på Slitu

Utvidelse/tilbygg av salgsarealet for OBS Bygg. Gravearbeid, betongarbeid samt asfaltering i forbindelse med ny tilkomst til Coop OBS varelager på Slitu.

Periode:   2020-2021

Byggherre:   Underentreprenør til Entreprenør 1

Kontraktssum:   6 MNOK