OBS Bygg Morenen på Slitu

Utvidelse/tilbygg av salgsarealet for OBS Bygg. Gravearbeid, betongarbeid samt asfaltering i forbindelse med ny tilkomst til Coop OBS varelager på Slitu.

Periode: 2020-2021

Byggherre: Underentreprenør til Entreprenør 1 

Kontraktssum: 6 MNOK