Omsorgsboliger Trøgstad

Oppføring av 5 omsorgsboliger over 2 plan for personer med varierende omsorgsbehov. 4 av boligene har delvis innredet loft som kan benyttes som oppholdsrom. I tillegg til boenhetene består bygget av en fellesdel som rommer fellesarealer og rom for betjeningen. Det er en egen personalbase bestående av personalrom, bad og rom for sovende nattevakt.

I tillegg til et lager som personalavdelingen kan benytte, er det også oppført 5 boder i rekke –en bod til hver av boenhetene. Uteområdet er utført i henhold til utomhusplan.

Periode: 2017-2018

Byggherre: Utført som Totalentreprise for Trøgstad Kommune

Kontraktssum: 15.03 MNOK