Rudskogen

Pågående prosjekt som består av oppføring av nye bygninger mellom eksisterende depotområde og hovedbanen.

Ett Idrettsbygg på ca 1700 m2 og ett Restaurantbygg på ca 600
m2, samt et separat sanitæranlegg. Idrettsbygget og Restaurantbygget skal videreføre eksisterende garasjebygg og vil danne områdets visuelle hovedadkomst.

 

Arbeidene består av betongarbeider, tømrerarbeider, stålarbeider, ventilasjon, elektro- og sanitærarbeid, blikk- og taktekking, samt heis montering. Samordningsansvar med sideentreprise for grunnarbeid. 

 

Periode: 2022-2023

Byggherre: Utført som Totalentreprise for Rakkestad Motorpark AS og Rudskogen Motorsenter AS

Kontraktssum:75 MNOK