Slamanlegg på Årvollskogen

Etablering av tankfarm, slamanlegg, mottaksanlegg for A-væske og bilbrovekt. Utført grunnarbeider inkludert plassopparbeidelse, betong- og forskalingsarbeider.

Periode:   2018-2019 

Byggherre:  Utført som Hovedentreprise for Norsk Spesialolje 

Kontraktssum:  23.1 MNOK