Stegen Avfallsanlegg

Grunnarbeid, betongarbeid i støp av støttemur og betongplate for lagehall ca. 3650m2 (70×52 meter).

Støttemur på nedsiden av plasthall på 90 meter hvor støpt betongplate på tvers av støttemur skal følge nytt terreng.

Ny plasthall for sortering av avfall på Stegen Massedeponi. Denne blir etablert med fundamenter og støpt gulv.

Periode: 2021-2022

Byggherre: Utført som totalentreprise for Indre Østfold Renovasjon IKS

Kontraktssum: 10 MNOK