Tomannsbolig i Kildeveien i Trømborg

Tomannsbolig med selveierdeler i trekonstruksjoner i Kildeveien i Trømborg.

Lyse og flotte boenheter med gjennomgående god standard på innredninger og overflater. Begge boenheter har uisolert utvendig bod.

Det er utført grunnarbeider med utgraving av tomten, etablert vann og avløp, opparbeidet veier, planert og opparbeidet utomhus areal i henhold til  utomhusplan, bygget støyisolert gjerde samt bygd opp en flott mur for beplantning og adskillelse mot nabotomt.

Tømrerarbeider, isolering, blikkenslagerarbeid, elektro- og sanitærarbeider, maling/tapetsering, montering av kjøkken og garderober.

 

Periode: 2022

Byggherre: Utført som Totalentreprise for Kopperud Murtnes Eiendom AS

Kontraktssum: 4.73 MNOK