Via3 Garasje i Askim

Nytt bygg garasjeanlegg med bebygd areal på 298,4m2 og bruksareal på 285,8m2. Oppført i stål og betong. Garasjeanlegg for biloppstilling av 4 plasser til store biler. Varmtlager-del for bruk til reparasjoner/vedlikehold. Støttemur er en del av veggen til garasjeanlegget.

I henhold til området rundt, er byggets utforming tilpasset nærmiljøet. Bygget er oppført i ett plan med flatt tak som det opprinnelige industribygget på tomten. Det er lagt opp til god svingradius for bilene som skal plasseres i garasjen uten at dette berører allerede etablerte parkeringsområder.

Utomhusområdet har prosjektert vaskeplass, fall mot «kulegrøft/rundsteinsgrøft», er planert-, asfaltert- og beplantet.

Tomten ligger svært nær togtrasse og prosjekteringen samt utførelse har samhandlet med jernbanen i forbindelse med arbeidene.

 

 

 

Periode: 2017-2018

Byggherre: Utført som Totalentreprise for Via3 AS

Kontraktssum: 3.09 MNOK

Via3 1